Oratio Imperata (Prayer against COVID-19)

Starting March 18, 2020, ALL churches under the Archdiocese of Cebu will be ringing its bells at 12 noon and 8 PM daily to remind us all to pray together in our respective homes and respective families the Oratio Imperata.

Together we pray…

ENGLISH VERSION

God our Father,
We come to you in our need
To ask your protection against the 2019 N-Corona Virus,
That has claimed lives
And has affected many.

We pray for your grace
For the people tasked with studying the nature and cause
Of this virus and its disease
And of stemming the tide of its transmission.
Guide the hands and minds of medical experts
That they may minister to the sick
With competence and compassion,
And of those governments and private agencies
That must find cure and solution to this epidemic.

We pray for those afflicted
May they be restored to health soon.

Grant us the grace
To work for the good of all
And to help those in need.

Grant this through our Lord, Jesus Christ, your Son,
Who lives and reigns with You, in the unity of the Holy Spirit,
God, forever and ever. Amen.

Mary Help of all Christians, pray for us.
St. Raphael the Archangel, pray for us.
St. Rock, pray for us.
St. Lorenzo Ruiz, pray for us.
St. Pedro Calungsod, pray for us.

BISAYA VERSION

O Dyos amon Amay, nadaraon kami ha imo
ha amon panginahanglan han imo panalipod
pagsupil han COVID-19
nga nakaawat na hin mga kinabuhi
ngan nakadarahig hin damo nga mga tawo.

Nangangamuyo kami han imo grasya
tungod han mga tawo nga gintuinan
hin pag-aram han kinaiya ug hinungdan hini nga kagaw ug sakit
ngan hin pagpugong han padayon nga pagtapon hini.

Tugwayi an mga nanginginano bahin han maupay nga panlawas
basi hira mag-ataman han mga magsakit
inupdan hin kamakarit ug pagpaid 
ngan an mga ahensya ha gobyerno ug pribado 
nga angay mamiling hin bulong ug kabatonan
bahin hini nga naglulurab nga sakit.

Nagaampo kami tungod han mga magsakit
basi mahibalik dayon an Ira maupay nga panlawas

Hatagi kami hin grasya ha pagbuhat
tungod han kaupayan han ngatanan
ngan ha pagbulig han mga nagkikinahanglan.

Pinaagi han amon Ginoo Jesucristo imo Anak
nga nabubuhi ug naghahadi, dida ha pagkausa han Espiritu Santo
Dyos ha dayon nga katuigan. 

Amen.

O Maria, panabang han mga kristyano, ig-ampo mo kami.
San Rafael Arkanghel, ig-ampo mo kami.
San Roque, ig-ampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ig-ampo mo kami.
San Pedro Calungsod, ig-ampo mo kami.

TAGALOG VERSION

Amang Makapangyarihan
Lumalapit kami sa Iyo sa aming pangangailangan
Ingatan Mo kami laban sa COVID-19 Virus
Na lumalaganap sa kasalukuyan at
Nagiging sanhi ng kamatayan.
Tulungan Mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan
At pinagmumulan ng virus na ito at kung paano
Masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito.

Gabayan Mo ang mga kamay at isipan
Ng mga eksperto sa medisina
Nang mapaglingkuran nila
Na may puso at kakayahan
Ang mga may karamdaman,
At sa mga sangay ng pamahalaan
At mga pribadong ahensya na makatagpo
Ng lunas at solusyon sa salot na ito.

Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito
Ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon.
Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat
At matulungan ang lahat ng nangangailangan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesukristo,
Kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan.

Amen.

Virgen Inmaculada Concepcion de Malolos,
Takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami.
San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami.
San Roque, Ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami.

Logo